„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Zmiana adresu siedziby Biura Projektu

8 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 12 czerwca 2017 r. zmieniamy siedzibę Biura Projektu.

Nasz nowy adres to:

ul. Sowińskiego 16 A, 20-040 Lublin

Zapraszamy do nowego biura, numery telefonów pozostają bez zmian.