„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Styczeń 2017

10 stycznia 2017

W ramach projektu odbywa się indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania. Poszczególni Uczestnicy umawiani są indywidualnie z doradcami na konsultacje. Po zakończeniu pierwszej formy wsparcia Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego-job coachingu.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie.

Zespół projektu