„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Przeprowadzenie szkolenia ECDL Base i/lub organizację i przeprowadzenie egzaminu ECDL Base

11 stycznia 2017

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017054

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Nazwa zamawiającego

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Numer ogłoszenia

1017054

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załaczniku

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Górna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502630448

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załaczniku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szczegóły w załaczniku

Przedmiot zamówienia

Szczegóły w załaczniku

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w załaczniku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły w załączniku

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Adres

Piekary 12

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

(67) 215 23 26

Fax

(67) 215 23 26

NIP

7641657269

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0163/15-00