„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Biuro projektu:

ul. Sowińskiego 16 A
20-040 Lublin

Koordynator projektu:
Małgorzata Mrozik

+48 519 494 259

m.mrozik@biuroprojektu.eu