„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Przeprowadzenie szkolenia ECDL Base i/lub organizację i przeprowadzenie egzaminu ECDL Base

11 stycznia 2017

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017054

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Nazwa zamawiającego

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Numer ogłoszenia

1017054

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załaczniku

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Górna

Nr telefonu osoby Continue reading

Więcej...

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego (job – coachingu) dla Uczestników projektu

11 stycznia 2017

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017052

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Nazwa zamawiającego

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Numer ogłoszenia

1017052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załączniku

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Górna

Nr telefonu osoby Continue reading

Więcej...

Przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników projektu

11 stycznia 2017

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017049

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2017

Nazwa zamawiającego

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Numer ogłoszenia

1017049

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Szczegóły w załączniku

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Górna

Nr telefonu osoby Continue reading

Więcej...

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników projektu

16 listopada 2016

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011821

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2016

Nazwa zamawiającego

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK

Numer ogłoszenia

1011821

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura projektu Zamawiającego: Continue reading
Więcej...