„Nowe kwalifikacje
gwarancją zatrudnienia”

Numer RPLU.09.01.00-06-0163/15

Głównym celem projektu jest wsparcie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy z województwa lubelskiego, poprzez skuteczną aktywizację zawodową osób w wieku 30 lat i więcej (które są długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, zamieszkują tereny wiejskie, posiadają niskie kwalifikacje (max. średnie wykształcenie), planują odejść z rolnictwa.

W ramach projektu zapewniamy Państwu wsparcie w formie:

Doradztwa indywidualnego
i opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Poradnictwa grupowego

Poradnictwa zawodowego indywidualnego

Pośrednictwa pracy

Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych TIK

3- miesięczne staże

Szkolenia z zakresu zawodów związanych z zieloną i biała gospodarką:

Opiekunka osób starszych

Pracownik biurowy
z kompetencjami
w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych
w biurze

Magazynier /
sortowacz odpadów

Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych

Doradca ekologiczny

Monter urządzeń energii odnawialnej

Zapraszamy liczba miejsc ograniczona

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z zakładki: dokumenty bądź wypełnić na miejscu w biurze projektu

ul. Sowińskiego 16 A
20-040 Lublin
telefon:
+48 510 395 214